Det har vært mye diskusjoner rundt blogg, sjikanering og mobbing den siste tiden, dette er bra. Hørte på NRK radio i sted at en statsråd ønsker å lage en lov for å unngå at barn blir mobbet på nettet, bra at politikere også engasjerer seg – men dette er feil måte å se ting på.

En ny lov vil ikke hjelpe for å løse dette, det er på tide at foreldre begynner å ta ansvar her. Alt for lenge har de hatt hodet ned i sanden og gjemt seg bak at de ikke forstår seg på sosiale medier, samtidig eksponerer hundretusenvis av barn seg på internett hver eneste dag – uten noen form for opplæring eller voksne som følger dem opp.

Vi må skape en holdningsendring her. Foreldre må sette seg inn i sosiale medier og måten barna deres kommuniserer på nett, og lære opp barna til god skikk og bruk.

Vi har allerede lover som skal passe på at folk ikke sjikanerer, selvom man er dårlig til å følge dem opp. For å sørge for at barn får en trygg opplevelse på nettet må både skolevesen og foreldre begynne å lære og forbrede barna på hva som finnes på sosiale medier. Alle de fantastiske mulighetene, og alle utfordringene og fallgruvene. Det er positivt at en statsråd erkjenner utfordringen vi står ovenfor, men jeg mener det er feil sted å starte.

Det er på tide at vi våkner opp, og tar dette på alvor.

Thomas Moen

Hjelper små bedrifter å lykkes med markedsføring.

Les mer.

Bli med 10 000 norske bedrifter og motta ukentlig artikler, videoer, råd og tips.