SofaPrat #37 – Digg overtar WeFollow, Tweetie 2 er SofaPrat approved og intervjue med Gary Vaynerchuk

Takk til vår sponsorer Webhuset.

Hjelp oss gjerne å spre SofaPrat videre ved å dele på twitter.

Abonner via iTunes, eller klikk her for å se alle måtene du kan laste ned SofaPrat på.

Også en stor takk til Markus for hjelp av produksjon.