Følg med på foredraget jeg har i dag i �lesund, du kan se selve presentasjonen her.