SofaPrat #12 – Warnerfail @evensr og Web 3.0

Klikk her for å se hvor du kan laste ned SofaPrat.

Thomas og Arnt snakker om Warnerfail og intervjuer Even i forbindelse med dette, de snakker også om definisjonen web 3.0 og om twitter er starten på dette.