SofaPrat 30 » Snow Leopard og Facebooks iPhone app v.3.0

Takk til våre sponsorer Webhuset og Universal Music.

Hjelp oss gjerne å spre SofaPrat videre ved å dele på twitter.

Abonner via iTunes, eller klikk her for å se alle måtene du kan laste ned SofaPrat på.

Også en stor takk til Markus for hjelp av produksjon.