Har du spørsmål til generalsekretæren i Unicef?

Som jeg nevnte tidligere så gjør jeg et bloggsamarbeid sammen med Unicef, hvor jeg får lov til å sette meg litt inn i hva Unicef jobber med og hvordan de er organsisert, hvordan støtten kommer frem etc. Som et første ledd av dette har jeg lyst til å gjøre et videointervju av Kjertsti Fløgstad som er generalsekretær i Unicef Norge – og vil gjerne ha hjelp til dere med å finne passende spørsmål.

Hva bør jeg spørre henne om? Kommentarfeltet er åpent.