Facebook jobber stadig med å gjøre det enklere for bedrifter å annonsere på Facebook. De gjør små justeringer hele tiden, men nå ser det ut til at det blir en hel omveltning i budsjetterings metodene.

Budsjetteringen som vi kjenner den nå, settes på annonsesett-nivå. Videre disponerer Facebook dette budsjettet og fordeler dem ut til de forskjellige annonsene, ut i fra hva de mener fungerer best.

I fjor gjorde Facebook en endring som gjør det mulig for oss annonsører å sette budsjettet på kampanje-nivå. Dette har vært en valgfri mulighet til nå, men i september 2019 vil dette være eneste muligheten for budsjettering. Altså det vil ikke lengre være mulig å sette budsjettet på annonsesett-nivå.

Hvilke utfordringer vil dette ha for din annonsering?

For de aller fleste annonsører har vi gjerne et par forskjellige annonsesett i en kampanje. Varme publikum og kalde publikum for eksempel. Ofte er det slik at det varme publikummet er de mest lønnsomme for bedriften selv om det gjerne er dyrere enn det kalde publikummet.

Vi lager også annonsesett basert på geografiske områder, alder eller kjønn. Basert på hvilke av annonsesettene/målgruppene vi ser er mest lønnsom i lengden, vil vi putte mer penger her enn hos de mindre lønnsomme. Kanskje er et geografisk område billigere på lenkeklikk, men når det kommer til å gjennomføre kjøp er de ikke like lønnsom som et annet geografisk område. Da ville vi som budsjetteringen fungerer i dag, investert mer penger på det annonsesettet som gir oss mest tilbake.

Ved å flytte budsjetteringen ut til kampanje-nivå vil vi miste evnen til å kontrollere dette. Det er da opp til Facebook å vurdere hvilke av annonsesettene det skal brukes mest penger på.

Minimum/Maksimum budsjett

Slik muligheten er for budsjettering på kampanje-nivå nå, er det mulig å sette minimum og maksimum bruk på hvert annonsesett. Dette gir oss muligheten til å fortsatt kunne ha en viss kontroll over budsjetteringen. Det er dog noe usikkert om den nye versjonen tar denne muligheten med seg. I Facebooks annonsering av Campaign Budget Optimization er det ikke nevnt noe om denne funksjonen, noe som kan tyde på at den ikke kommer med videre.

Hvordan Campaign Budget Optimization fungerer

For å forklare det på enklest mulig måte fungerer budsjettering på kampanje-nivå på samme måte som budsjetteringen nå, bare at budsjettet plasseres ett hakk tidligere i prosessen.

Sånn som annonseringen fungerer nå setter vi budsjettet i annonsesettet og Facebook fordeler budsjettet på de forskjellige annonsene for å optimalisere resultatet. Det samme vil skje nå, bare at Facebook fordeler budsjettet mellom annonsesettene og ikke annonsene. Altså Facebook fordeler mer på annonsesettene som gjør det best, noe som teoretisk sett skal føre til bedre resultater for bedriften.

Hvorvidt Facebook er stand til å optimalisere på best mulig måte er noe usikkert. Som nevnt tidligere deler vi gjerne annonsesettene etter forskjellige målgrupper som er mer og mindre lønnsom for bedriften, og setter deretter budsjett ut i fra dette. Selv om et bredt publikum med trafikk som målsetting gir billigere resultater enn remarketing med målsetting om konvertering til kjøp, vil det være mer lønnsomt å investere mer i kjøp.

Da Facebooks algoritmer stadig jobber med å optimalisere og gi oss de billigste annonsene, kan dette føre til at Facebook disponerer mer av budsjettet på de billigste annonsesettene. Som vi har påpekt er ikke alltid det billigste nødvendigvis det mest lønnsomme. Om Facebooks algoritmer er i stand til å forstå og lære dette med langsiktig lønnsomhet vet vi fortsatt ikke.

Fungerer det?

Selv om de fleste fortsatt holder seg til budsjettering i annonsesett, er det flere som har prøvd seg frem på Campaign Budget Optimization. Ut i fra dem får vi et inntrykk av at det har vært forbedring over tid. I starten ga budsjettering på kampanjenivå dårligere resultater, mens det nå ser ut til å ligge på lik linje om ikke litt bedre enn forventet av annonsørene. Dette kan tyde på at Facebooks algoritmer er under læring og forhåpentligvis er de kommet langt nok til å gi oss gode resultater i september.

Test ut allerede nå

Selv om du i september ikke lengre har noe annet valg enn å redigere og sette budsjett på kampanje-nivå (både for nye og eksisterende kampanjer), vil jeg anbefale deg på det sterkeste å allerede prøve deg frem og forberede deg til at det trer i kraft over sommeren.

Thomas Moen

Hjelper små bedrifter å lykkes med markedsføring.

Les mer.

Bli med 10 000 norske bedrifter og motta ukentlig artikler, videoer, råd og tips.