Bunker Roy: Learning from a barefoot movement

Bunker Roy forteller deg hvordan man ved å gjøre ting på en litt anderledes måte kan skape store endringer i samfunnet.