Blogging gir enorm frihet og stimulerer deg til å dele tanker og meninger med andre. I realiteten kan du skrive og publisere akkurat hva du måtte ønske, men det er lurt å ha som åndverkslov, personvernlov og markedsføringslov i bakhodet.

Dette er norsk lov som beskytter oss fra at andre stjeler inhold og verk som man har laget, at man ikke blir uthengt på nettet og at man ikke driver skjult markedsføring.

Anbefaler også å sjekke ut lovdata.no for komplett oversikt og lovene gjengitt i sin helhet.

GOD BLOGGSKIKK

Før vi går i dybden på lover og regler så vil jeg forklare litt rundt det man kaller bloggskikk, altså god etikk og væremåte i bloggverden.

Kreditering
En av tingene som jeg mener er viktig når man skriver en blogg er å kreditere bloggeren som eventuelt inspirerte deg til å skrive blogginnlegget. Personlig blir jeg ofte inspirert av andre til å dekke visse temaer eller saker, og reflektere over de i egen blogg. Det er da høflig å både nevne dette i innledningen til blogginnlegget ditt, samt legge igjen en kommentar på innlegget du ble inspiert av – slik at andre kan se den og eventuelt velge å lese innlegget.

�??Link love�?�
Internett er bygget opp på lenker. Før søkemotorene kom var eneste vei å klikke seg dypere inn i nettet via lenker. Det er derfor både høflig, og praktisk, hvis du linker til bloggere, nettsteder etc du nevner i blogginnleggene dine. Det å la vær å lenke til noen kan ofte ses på som baksnakking og er veldig uhøflig. Det er ikke nødvendig å linke til linker som er åpenbare nettsider som VG, Facebook og lignende, det skaper bare støy – men andre nettsider er det vitkig at du linker til. Slik at folk kan fordype seg i tingene du omtaler i innleggene dine.

Gjensidig respekt i kommentarfeltene
Det er også både lurt og høflig å ha en grei tone og gjensidig respekt i kommentarfeltene. Hvis man har fokus på dette blir ofte diskusjonene og tilbakemeldingene mye mer verdifulle enn hvis dette sklir ut. Dette gjelder både i ditt eget kommentarfelt og hos andre. Som jeg vil fortelle litt mer om senere i boken så er NRKbeta et godt eksempel på hvordan man setter tonen i et kommentarfelt, som skaper saklige, gode, debatter.

Unødvendige kommentarer
Hverdagsbloggere spesiellt har en tendens til å legge igjen verdiløse kommentarer hos blogger de leser i håp om at folk klikker seg inn på bloggen deres. Dette er en uting og skaper bare støy og tar unødvendig plass, har du ikke noe fornuftig på hjertet så er det bedre å la vær å kommentere – for alle parter.

Sponsing/godtgjørelser
Det bør være unødvendig å nevne, og jeg går dypere inn i dette litt lengere inn i dette kapittelet, men det er viktig at innlegg hvor man har fått en eller annen godtgjørelse for å skrive i form av gaver, penger, sponsing etc at dette merkes tydelig for leserene dine. Dette for å unngå misforståelser og for å følge norsk lov (markedsføringsloven).

�?NDSVERKSLOVEN

�?nverksloven er den sentrale loven innenfor rettsområdet opphavsrett. Det er en lov som autmatisk beskytter alle åndsverk som blir produsert. For eksempel tekst man skriver, bilder man tar og foredrag man holder, alle disse tingene er beskyttet av åndsverkloven og gjør det ulovlig å kopiere, reprodusere eller etterligne uten tillatelse fra skaperen av verket.

Dette er en lov som dessverre ofte brytes i bloggverden, da spesiellt ved utbredt stjeling av bilder.

Det er ikke lov å publisere bilder man finner via google, flickr eller andre steder på nettet uten tillatelse fra fotografen eller hvis fotografen har delt bildet under en lisens som tilsier at du kan bruke det (for eksempel via Creative Commons). Det er heller ikke lov til å stjele hele eller deler av andre sine blogginnlegg, eller legge ut videoer laget av andre uten tillatelse.

Brudd på åndsverksloven kan medføre bøter og i verste fall fengesel.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN (PERSONVERN)

Personopplysningsloven skal bidra til at opplysninger om deg blir brukt på en måte som viser respekt for deg. Formålet med loven er å beskytte deg mot at dine personopplysninger blir brukt på en måte som krenker ditt personvern.

Det er derfor viktig at du ikke publiserer personopplysninger på bloggen din uten tilltatelse fra vedkommende.

Dette gjelder også publisering av bilder, her må du ha tillatelse fra fotograf og de som er avbilder med mindre:

  • Avbildningen har aktuell og allmenn interesse
  • Avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet (for eksempel hvis du tar bilde av et brennende hus, og det står en person i bildet)
  • Bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som harallmenn interesse,
  • Eksempler av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

En tillatelse fra personen må være frivillig og uttrykkelig.

Brudd kan medføre bøter og i verste fall fengsel.

MARKEDSF�?RINGSLOVEN

Markedsføringsloven handler blant annet om markedsføring (reklame) i alle medier og forvaltes av Forbrukerombudet. Dette er en lov laget for å beskytte forbrukere mot urimelig markedsføring, og for å sikre en sunn konkurranse mellom de som markedsfører sine produkter og tjenester.

Forbrukerombudet har laget en grei oversikt over hva bloggere må forholde seg til i forhold til dette:

�??Når gjelder markedsføringsloven?
Markedsføringsloven gjelder når du får betalt for å skrive om et produkt eller en tjeneste, når du får tilsendt varer mot en forventning om å skrive om det, eller når du linker til produkter som man får betalt for kjøp eller aktivitet fra leserne.

Forbud mot skjult reklame
Det skal komme helt klart fram for lesere av bloggen hva som er reklame, og hva som er annen tekst på bloggen. Reklame skal derfor alltid utformes slik at den tydelig fremstår som reklame.

Merking
Du kan tydeligst merke blogginnleggene ved å skrive at dette er en annonse for produkt x, at du har fått tilsendt gratis produkter fra selskap x, eller at du har fått betalt av selskap x for å skrive om produktet.

Vær varsom overfor barn og unge
Husk at det ikke er lov å rette direkte kjøpsoppfordringer til barn i blogginnlegg eller i bannerannonser, og at man for øvrig skal vise forsiktighet ved reklame overfor barn.

Sanksjoner
Dersom bloggere bryter markedsføringsloven vil det kunne få økonomiske konsekvenser. Forbrukerombudet har mulighet til å reagere med sanksjoner overfor bloggere som bryter markedsføringsloven.

For mer informasjon rundt dette anbefaler jeg deg å besøkeforbrukerombudet.no.

CREATIVE COMMONS

Creative Commons er et sett lisenser som de som skaper åndsverk (ref tidligere) kan benytte seg av for å gi seg flere rettigheter, slik at man slipper å be om tillatelse hver gang. Creative Commons har flere typer linsenser:

Attribution (BY)
Du gir tillatelse til å la andre kopiere, distribuere og endre ditt åndsverk, men forutsetter at de krediterer deg slik du spesifiserer.

Share Alike (SA)
Du gir tillatelse til å la andre gjøre endringer i ditt åndsverk og distribuere endringene, men krever samtidig at endringene som utføres skal lisensieres videre under samme lisens.

Noncommercial (NC)
Du gir tillatelse til å la andre kopiere, distribuere og endre ditt åndsverk, men kun for ikke-kommersielle formål.

No Derivate Works (ND)
Du gir tillatelse til å la andre kopiere og distribuere ditt åndsverk, men ikke gjøre endringer i det.

For mer informasjon rundt anbefaler jeg deg å sjekke ut creativecommons.org.

Thomas Moen

Hjelper små bedrifter å lykkes med markedsføring.

Les mer.

Bli med 10 000 norske bedrifter og motta ukentlig artikler, videoer, råd og tips.