Aktiv vs passiv media

Sosiale medier, og tradisjonelle medier. Utrykk som brukes for å definere medielandskapet, men som egentlig er litt misvisende. Sannheten er at disse stadig blandes mer og mer sammen.

Under re:think konferansen hadde jeg gleden av å se Mitch Joel igjen, han sa noe jeg bet meg merke i – og har lyst til å reflektere litt over sammen med dere.

Ikke se på det som tradisjonelle vs sosiale medier, se på det som aktiv vs passiv media.

Du konsumerer media enten passivt ved å feks se på TV, høre på radio, lese en avis eller du deltar aktivt ved å dele, diskutere og komme med tilbakemeldinger.

Selvsagt vil disse tingene blandes sammen av og til, hvor man feks aktivt diskuterer et TV program på Twitter mens man ser på – men begrepene fungerer godt uansett.

Enten forventes det at forbrukerene skal være aktive når de konsumerer media vi lager, eller så forventer vi at de skal være passive.

Enig?