Sosiale medier, og tradisjonelle medier. Utrykk som brukes for å definere medielandskapet, men som egentlig er litt misvisende. Sannheten er at disse stadig blandes mer og mer sammen.

Under re:think konferansen hadde jeg gleden av å se Mitch Joel igjen, han sa noe jeg bet meg merke i – og har lyst til å reflektere litt over sammen med dere.

Ikke se på det som tradisjonelle vs sosiale medier, se på det som aktiv vs passiv media.

Du konsumerer media enten passivt ved å feks se på TV, høre på radio, lese en avis eller du deltar aktivt ved å dele, diskutere og komme med tilbakemeldinger.

Selvsagt vil disse tingene blandes sammen av og til, hvor man feks aktivt diskuterer et TV program på Twitter mens man ser på – men begrepene fungerer godt uansett.

Enten forventes det at forbrukerene skal være aktive når de konsumerer media vi lager, eller så forventer vi at de skal være passive.

Enig?

Thomas Moen

Hjelper små bedrifter å lykkes med markedsføring.

Les mer.

Bli med 10 000 norske bedrifter og motta ukentlig artikler, videoer, råd og tips.