3 mins

3 little words for 2014

iStock_000016469329Medium

In 2013 I lost 17 kilos, regained focus at work — and found balance in my personal life. Right now, I’m a better version of myself. That’s an amazing feeling. Much thanks to three little words — and a whole lot of focus, determination and hard work. Last year I decided I was done with New Year’s resolutions. I ...

1 min

The difference between Samsung and Apple

Ever since I saw Steve Jobs introduced Mac OSX in 2001 I’ve been a huge fan. Not just of Apple’s products – but the way they communicate. Their ads, their product launches and how the handle (or don’t handle) press. Samsung on the other hand, have had a great growth in marketshare and revenue the ...

3 mins

30 råd for 30 år

Helt siden jeg var liten har jeg følt meg voksen. Når jeg var ti synes jeg det var urettferdig at alle femten åringene kunne være lenger opp enn meg. Jeg var jo nesten like stor som dem, og jeg visste ihvertfall like mye som dem. Samme i tyveårene. Folk som var tredve og førti – ...

2 mins

Content Marketing, the next big hype?

iStock_000021644009medium

What the Michelin brothers did 113 years ago has finally reached the shores of Norway. For the last couple of years the Norwegian marketing industry has been flooded with self proclaimed social media experts, social media conferences and agencies claiming to know everything about anything in the social media bubble. As the years has flown ...

1 min

En måned uten å kjøpe nye ting

Wow, tiden går fort. Vi er allerede inne i 4 mnd av mitt ett år uten prosjekt. Denne måneden skulle jeg klare meg uten å kjøpe noen nye ting – bortsett fra mat selvfølgelig. Disse 30 dagene har gått fort, og jeg har blitt satt på mange prøvelser. Jeg har reist til London, Paris og hatt ...

1 min

What reading taught me about living

The last few months I’ve been reading more than I have been writing. Which has never happened to me before. When I write reading, I don’t mean skimming through words online — I mean reading. Focused, consentrated and really taking in every word. That kind of reading. When was the last time you really focused on just ...

4 mins

Når sjekket du utstyret ditt sist?

Movember er som hvert år svært synlige i alle kanaler, jeg synes det er kjempepositivt at så mange engasjerer seg. Det at det samles inn millioner av kroner til forskning og lignende er utelukkende positivt. Likevel føler jeg at selve saken, prostatakreft, av og til får for lite oppmerksomhet. Derfor anbefaler jeg alle å lese ...

1 min

En måned uten kollektivt og taxi

Denne måneden av mitt ett år uten prosjekt, skulle jeg leve uten kollektivtrafikk og taxi. Den romantiske tanken i hodet mitt var mer fri luft, mer misjon og rolige spaserturer i solskinn. Virkeligheten ble en litt annen. Jeg har spasert i regnstormer, kommet ramlende svett inn i møter for sent, og jeg har hatt bomturer ...

1 min

Kroppspråket ditt former hvem du er

Sittet fanget i TED.com i hele dag, og har akkurat sett ferdig foredraget til Amy Cuddy om kroppspråk. Utrolig spennende tema, og jeg ble overrasket over hvor mye jeg ubevisst bruker kroppspråk til daglig. Jeg ble også veldig overrasket over at bevisst bruk av kroppspråk også kan forme hvordan vi føler oss. Jeg skal ihvertfall ...

Newer posts
Older posts